Referenties

Referenties

  1. Het overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen is opgenomen in het Hoofdstuk Financieel Overzicht van het Jaarverslag 2012, vanaf pagina 4. 
  2. Een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring, pagina 51 in het eerste deel van het Jaarverslag 2012. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 3 (pagina’s 21-23) en 7.3 (pagina’s 70-83) bij de geconsolideerde jaarrekening in het Financieel Overzicht van het Jaarverslag 2012.
  3. De belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van boekjaar hebben plaatsgevonden worden beschreven in Toelichting 7.6 bij de geconsolideerde jaarrekening, op pagina 86 van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2012.
  4. De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden beschreven in het Hoofdstuk Technologie & Innovatie, pagina’s 21-24 van het eerste deel van het Jaarverslag 2012.
  5. De informatie betreffende het gebruik van financiële instrumenten is opgenomen in Toelichting 6.17 bij de geconsolideerde jaarrekening op pagina 61 van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2012 en in Toelichting 7.3 vanaf pagina 70 van hetzelfde Overzicht.
  • Share
  • Print