better together ontwikkelen…

... voor schonere productieprocessen

De behoefte aan duurzame oplossingen voor een lager verbruik van energie en materialen is een drijvende kracht in Bekaerts innovatiegedreven cultuur. We leveren veel inspanningen om onze fabrieken en processen milieuvriendelijker te maken en om schadelijke stoffen zoveel mogelijk uit onze productieprocessen te weren. We zoeken voortdurend naar alternatieve, milieuvriendelijke deklagen. In 2012 lanceerden we verschillende projecten die uitstoot, restafval of het verbruik van chemicaliën en materialen verder verminderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de loodvrije verzinkingslijn die recent geïnstalleerd werd in onze fabriek in Peru. De 240 meter lange lijn werd ontwikkeld en geassembleerd door Bekaert Engineering in samenwerking met Bekaerts technologie teams. Deze technologie is de eerste in haart soort en loopt vóór op de steeds strenger wordende milieuwetgevingen wereldwijd. Deze nieuwe verzinkerij stelt een nieuwe standaard op het vlak van productie-efficiëntie en operationele excellentie.

We helpen ook onze klanten om hun productieprocessen te verbeteren. Zo ontwikkelden we deklagen die bepaalde stappen in het productieproces bij onze klanten elimineren zodat hun proces goedkoper wordt. Voor bepaalde toepassingen gebruiken we ternaire legeringen als deklaag die het gebruik van bepaalde materialen bij onze klanten uitschakelen, zodat hun processen ook milieuvriendelijker worden.

... voor innovatie in partnerschap

Co-ontwikkeling omschrijft Bekaerts innovatie-inspanningen in 2012 het best: co-ontwikkeling van nieuwe processen in samenwerking met Bekaert Engineering, co-ontwikkeling van nieuwe specificaties voor walsdraad samen met onze meest belangrijke leveranciers en gemeenschappelijke innovatieprojecten met klanten, ten behoeve van de noden van beide partners.

 

Innovatie in een notendop

  • In 2012 hebben we 69 miljoen geïnvesteerd in R&D.
  • 400 R&D specialisten van verschillende nationaliteiten werken aan klantgedreven ontwikkelingsprojecten.
  • We hebben technologiecentra in België & China en verschillende ontwikkelingslabo’s wereldwijd.
  • 50 eerste octrooiaanvragen werden ingediend in de loop van 2012, een recordaantal voor Bekaert.

... voor efficiënte nieuwe start-ups

Bekaerts R&D centra zijn niet alleen uitgerust met laboratoria voor materiaalkundige analyses, maar ook met pilootfabrieken. Het uitgebreid testen van nieuwe materialen en producten in deze pilootfabrieken laat ons toe om ze wereldwijd uit te rollen in de productieplatformen, zonder de typische moeilijkheden die gepaard gaan met een nieuwe start-up. Operationele aspecten zijn trouwens ook een aandachtspunt tijdens de testperiode. We beogen niet enkel om een nieuw product of materiaal van hoge kwaliteit af te leveren, we bestuderen ook grondig alle aspecten die ons moeten toelaten om in de kortst mogelijke tijd grote volumes te kunnen produceren.

 

In 2012 investeerde Bekaert in een vijfde pilootfabriek in het Technologiecentrum in Deerlijk (België). Kenmerkend voor de aanpak in deze nieuwe hal is het complete incubatieconcept: nieuwe producten, processen en machines worden niet alleen ontwikkeld en getest in deze pilootfabriek. Ze worden ook geperfectioneerd vóór de verhuis naar productie wordt overwogen. De machines worden volledig uitgetest en afgesteld en de productkwaliteit wordt op punt gezet en goedgekeurd vóór de uitrol naar een productieomgeving plaatsvindt.


Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en de Belgische Federale regering. De subsidies en stimuli voor R&D projecten en hooggeschoold wetenschappelijk personeel zijn van essentieel belang voor het behoud van R&D in België.

  • Share
  • Print