Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste lezer,

2012 was een jaar met extreme uitdagingen voor de wereldwijde economie. Er heerste onzekerheid in alle continenten, in alle sectoren en markten en in alle domeinen, hetzij economisch, financieel of politiek. De industrie zag deze onzekerheid weerspiegeld in niet te voorspellen vraagpatronen, toenemende kredietbeperkingen en handelsbarrières en hevige concurrentie, gedreven door overcapaciteit in vele sectoren.

Ook onze business werd gekenmerkt door een onstabiele vraag en hevige concurrentie in de meeste markten. Vooral de ineenstorting van de markt van de zonne-energie heeft ons hard geraakt en veegde de winstgevendheid van een voorheen uitzonderlijk succesvolle business in een mum van tijd weg. Bekaert heeft drastische maatregelen genomen om haar betrokken productie- en technologieplatformen aan de nieuwe business realiteit aan te passen. We betreuren dat we genoodzaakt werden om beslissingen te nemen die een invloed hadden op de tewerkstelling. Verdere evoluties hebben evenwel aangetoond dat het de juiste keuzes waren in een onomkeerbaar negatief marktlandschap. De toekomstperspectieven en het belang van dit platform zijn nu beperkt binnen de overkoepelende strategie van de Groep. Dit uit zich in de drastische inkrimping van zowel tewerkstelling als productiecapaciteit en ook in de respectievelijke éénmalige kosten in de financiële resultaten van 2012.

Wereldwijde financiële turbulentie en economische onzekerheid hadden ook een invloed op andere activiteiten gedurende 2012. Niet alleen een algemene vertraging van de vraag, maar ook overcapaciteit en hoge voorraden doorheen de bevoorradingsketen van vele industrieën, wakkerden agressieve concurrentie en aanhoudende prijsdruk aan in onze markten. Bekaert heeft deze ongunstige omstandigheden aangepakt op basis van de drie pijlers van haar groepsstrategie: technologisch leiderschap, wereldwijd marktleiderschap en operationele uitmuntendheid.

Sterke strategische pijlers als fundering voor toekomstige opportuniteiten

We bleven in belangrijke mate investeren in R&D omdat we geloven dat net ons technologisch leiderschap ons onderscheidt van de concurrentie. We dienden een recordaantal nieuwe patentaanvragen in gedurende 2012 en we brachten verscheidene nieuwe producten en productverbeteringen op de markt die voldoen aan zowel de huidige als toekomstige noden van onze klanten. We investeerden ook in procesverbeteringen en installeerden gloednieuwe, hoogwaardige machine-uitrusting die de prestaties en productkwaliteit verbetert en tegelijkertijd de impact op het milieu vermindert.

Bekaert versterkte ook haar wereldwijd marktleiderschap in verschillende markten en regio’s door te investeren in capaciteitsuitbreidingen van productieplatformen met blijvende groeimogelijkheden, en door een aandeel te

verwerven of te verhogen in markten waarin we verwachten duurzame rendabele groei te creëren. We hebben onze activiteiten in India en Rusland uitgebreid, we sloten belangrijke acquisitieovereenkomsten af in China en Maleisië, en verhoogden ons aandeel in het Chileens partnerschap met activiteiten in Chili, Peru en Canada, waardoor Bekaert hoofdaandeelhouder werd.

In ons streven naar operationele uitmuntendheid bleven we onze klanten hoogkwalitatieve producten en gepersonaliseerde service aanbieden over de hele wereld. Bekaert startte ook de implementatie van een programma om de wereldwijde kostenstructuur te verlagen, met als doel de winstgevendheid van de Groep op lange termijn te herstellen. Bovendien hebben we de organisatiestructuur van de onderneming gewijzigd om de beslissingen en activiteiten zo efficiënt mogelijk te stroomlijnen. 

Engagement en vertrouwen

We willen onze medewerkers bedanken voor de extra inspanningen die ze in het afgelopen jaar geleverd hebben. Hun veerkracht, hun medewerking om kostenbesparingen te identificeren en hun toewijding aan kwaliteit en klantenzorg zijn illustraties van de gedrevenheid en het engagement van onze mensen – ook in moeilijke tijden. We waarderen onze zakenpartners omdat ze hun vertrouwen in Bekaert als voorkeursleverancier of strategische partner hebben behouden. Dankzij het engagement en het vertrouwen van velen, konden we onze volumes stabiel houden in dit moeilijke jaar. Dit illustreert niet alleen de stevige onderliggende business van onze onderneming, maar versterkt ook onze vastberadenheid om de opportuniteiten die zich aandienen te benutten en de uitdagingen aan te gaan.

De Raad van Bestuur van Bekaert bevestigt haar vertrouwen in de strategie van de onderneming om de groeimogelijkheden van onze industriële Groep verder veilig te stellen.  De beslissing van de Raad van Bestuur om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2013 de uitkering van een brutodividend van € 0,85 per aandeel voor te stellen, is hiervan een duidelijk teken. We waarderen de steun van onze aandeelhouders die hun vertrouwen in de strategie en de veerkracht van de onderneming zijn blijven behouden en danken hen hiervoor uitdrukkelijk. Hoewel de impact van de wereldwijde crisis hoogstwaarschijnlijk voelbaar zal blijven in 2013, kunnen er zich ook opportuniteiten voordoen. Wij staan klaar en zijn gemotiveerd om die te benutten, trouw aan onze wendbaarheid en onze klantgerichte better together spirit die zo kenmerkend is voor Bekaerts algemene aanpak. De Raad van Bestuur, het management team en de medewerkers van Bekaert engageren zich om de winstmarges die we in het verleden bereikten te herstellen, ter ondersteuning van al onze gewaardeerde stakeholders.

Bert De Graeve
CEO
    

Baron Buysse CMG CBE
Voorzitter van de Raad van Bestuur  • Share
  • Print