Bekaert Group Executive

BGE_Bekaert

Van links naar rechts: Bart Wille - Curd Vandekerckhove - Henri Jean Velge - Bert De Graeve - Bruno Humblet - Dominique Neerinck - Frank Vromant

Het Bekaert Group Executive draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming. Het uitvoerend management – voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder – telt zeven leden. Het Bekaert Group Executive treedt op onder toezicht van de Raad van Bestuur.

De algemene organisatie van Bekaert werd in de loop van 2012 gewijzigd om zo goed mogelijk te beantwoorden aan toekomstige groeimogelijkheden en globale uitdagingen. De nieuwe structuur weerspiegelt een gebalanceerde verantwoordelijkheid voor regio’s, business platformen en globale ondersteunende functies. Het regionale management richt zich hoofdzakelijk op operationele efficiëntie en synergieën. De business platformen ontwikkelen onze business vanuit een algemeen perspectief over de regio’s heen en richten zich op de belangen van onze klanten en op toekomstige marktontwikkeling. Globale ondersteunende functies beheren functionele uitmuntendheid en compliance. Het Bekaert Group Executive werd hertekend in lijn met de nieuwe globale organisatiestructuur.

  • Share
  • Print