Pacifisch Azië

Pacifisch Azië/China

Bekaert Combined Sales per quarter APAC Dutch 
Gezamelijke omzet:  € 998 miljoen 
Geconsolideerde omzet(*): € 945 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa(*): € 48 miljoen
Totale activa(*): € 1 359 miljoen
Medewerkers: 11 800
(*) Geconsolideerde vennootschappen  

China: economie in transitie

Na een lange periode van dubbele groeicijfers eindigde China’s BNP-groei in 2012 onder de 8%, een daling in vergelijking met 9% het jaar voordien. De investeringen in het land namen af door de maatregelen voor meer gecontroleerde groei, terwijl de wereldwijde economische crisis een daling van China’s exportgroei veroorzaakte. Samen met een optredende maturiteit van de vraag in bepaalde sectoren, leidde dit tot productieovercapaciteit en hevige concurrentie in diverse  industriële markten.

Bekaerts activiteiten in China stonden onder druk ten gevolge van deze ontwikkelingen. Al sedert de tweede helft van 2011 ondervond de zaagdraadactiviteit hiervan

de heel plotse en voelbare impact. De zaagdraadprijzen zakten opnieuw gevoelig in 2012 ten gevolge van de hoge productieovercapaciteit die in een heel korte periode opgebouwd werd. Bekaert herschikte haar productie-apparaat in China in lijn met de nieuwe business realiteit door drastische herstructureringen en aanzienlijke waardeverminderingen van activa.

Ook in de automobielsector had Bekaert te kampen met scherpere concurrentie en een matuur wordende vraag van de op export gerichte Chinese bandenproducenten. Producenten van vrachtwagenbanden in het bijzonder leden onder de afgenomen export business. Bekaert heeft haar marktpositie in rubberversterking verdedigd en slaagde erin een bescheiden groei van de verkoopvolumes te realiseren in vergelijking met 2011, terwijl de prijzen en marges onder druk kwamen te staan door de sterk concurrentiële omgeving en de dalende grondstofprijzen.

Aanhoudende groei door overnames

In september 2011 nam Bekaert de Qingdao Hansun staaldraadvestiging in Qingdao (provincie Shandong) over van Hankuk Steel Wire Co. Ltd (Zuid-Korea). De activiteiten werden in de loop van 2012 volledig geïntegreerd in het productieplatform van Bekaert China. Bekaert (Qingdao) Wire Products Co., Ltd produceert een breed gamma van draden en kabels voor de bouwsector, de mijnbouw, de hijskranenmarkt en de papierindustrie.

In December 2011 kondigden Bekaert en Xinyu Iron & Steel Co., Ltd (Xinsteel) de succesvolle afronding aan van hun partnerschapsovereenkomst waarbij Bekaert 50% van de aandelen verwierf van de verendraad- en Aluclad-activiteiten van Xinsteel in Xinyu (provincie Jiangxi, China). De resultaten van de joint venture werden sinds 1 december 2011 opgenomen in de jaarrekening en gewaardeerd volgens de equity-methode. In 2012 werden de grondwerken voor de bouw van een nieuwe fabriek, Bekaert (Xinyu) New Materials Co., Ltd opgestart. In het nieuwe gebouw zullen de verendraadactiviteiten ondergebracht worden, die vandaag over twee afzonderlijke fabrieken verspreid zijn.

Bekaert en Xinsteel bij de officiële start voor de bouw van een nieuwe fabriek in Xinyu.

Zuidoost-Azië en India

Zuidoost-Azië: hardmaken van de strategische positie

De wereldwijde terugval van de economie had een negatieve invloed op de export-georiënteerde activiteiten van Bekaert in Indonesia. De afname van de vraag op de exportmarkten en toenemende concurrentie in de regio beïnvloedden het business klimaat van de automobielsector in het bijzonder.

Bekaert kon niettemin haar positie in de regio versterken door het oprichten van een joint venture waarin Bekaert 55% van de aandelen bezit, samen met Southern Steel Berhad (SSB), een vooraanstaande Maleisische staalgroep. Bekaert Southern Wire Pte Ltd, met maatschappelijke zetel in Singapore, belevert klanten in de Zuidoost-Aziatische markten met staaldraden en -kabels. SSB heeft haar belangen in de Maleisische draadactiviteiten van Shah Alam en Ipoh ingebracht, terwijl Bekaert de verzinkte draadactiviteiten in Karawang, Indonesië, aan de joint venture toevoegde.
De financiële resultaten van de joint venture zijn sedert 1 september 2012 opgenomen in Bekaerts geconsolideerde jaarrekening.

Begin september vond een integratiedag plaats in de twee vestigingen in Ipoh en Shah Alam, om de Maleisische medewerkers te verwelkomen in de Bekaert community.

Onvoorspelbaar India

Zowel de zwakkere wereldwijde vraag als een terugval van de binnenlandse groei hadden een negatieve invloed op de industriële performantie en de investeringsinitiatieven in India. De groeiverwachtingen van het BNP voor 2012 werden in de loop van het jaar meermaals neerwaarts herzien.

Bekaert realiseerde een sterke omzetgroei in de automobielsector in de eerste jaarhelft van het jaar, maar zag een afname van de vraag in de tweede jaarhelft door de vertraging van de activiteiten voor vrachtwagen-
banden. Bekaert kon haar sterke marktpositie in het land behouden, terwijl de marges te lijden hadden onder de concurrerende imports en de gestegen energieprijzen.

Bekaerts op export gerichte activiteiten in India, zoals de roestvaste gespecialiseerde draden, kenden een moeilijke marktcontext door een wereldwijde vertraging van de vraag.

  • Share
  • Print