Noord-Amerika

Bekaert Combined Sales per quarter North America 2012 Dutch 
Gezamenlijke omzet: € 659 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 10 miljoen
Totale activa: € 277 miljoen
Medewerkers: 1 700

De economische groei in de VS zwengelde in 2012 aan met meer dan 2% dankzij de sterke groei van het BNP tijdens het derde kwartaal. Terwijl de landbouwsector zwak bleef, herstelde de woningmarkt enigszins na een lange periode van geringe bouwactiviteit, maar de terugval op het einde van jaar deed het tij weer keren.

De bandenindustrie in de VS kon geen voordeel halen uit de heropleving van de automobielsector. De intussen verstreken US Administration’s Section 421 tegen de invoer van banden uit China kon de toegenomen importstromen uit andere Aziatische landen niet verhinderen. Tegenover 2011 kromp de vervangingsmarkt - die veel groter is dan de OEM markt - voornamelijk voor vrachtwagenbanden (-5%). Bekaerts productievestigingen voor de bandenindustrie in de VS werden dan ook geconfronteerd met een lagere vraag. Ook onze activiteiten in platte en profieldraden zagen geen impact van de heropleving van de automobielsector door toenemende concurrentie en operationele performantieproblemen. Dit platform bleef wel sterk presteren in andere markten, zoals aardolie- en gaswinning.

De zwakke vraag in de landbouwmarkt ingevolge de droogte in de VS in 2012 en toenemende concurrerende importstromen van draadproducten voor de bouwsector hadden een grote impact op de afrastering- en bouwactiviteiten. Bekaerts staaldraden en strengen voor hoogspanningskabels, zoals ACSR (aluminum conductor steel reinforced) en ACSS (aluminum conductor steel support) geleiders ter versterking van transmissie- en stroomdistributiekabels, presteerden daarentegen sterk in 2012. De vraag naar slangendraad bleef eveneens solide.

Terwijl Bekaerts staaldraadvestiging in Surrey, Canada, opnieuw een moeilijk jaar had, presteerden de kabelactiviteiten van Bekaert Wire Rope Industries Ltd (WRI) in Point-Claire in 2012 goed, met een sterke omzetgroei dankzij de inspanningen op het vlak van innovatie en de gunstige marktontwikkelingen.
 

Innovaties ontginnen

Sinds vele jaren is WRI een toonaangevende leverancier voor boven- en ondergrondse mijnbouw in Noord-Amerika en de rest van de wereld. Zowel met kabels voor elektrische laadschoppen als met sleepgravers, heeft WRI het voortouw genomen in de ontwikkeling van kabels met een langere levensduur, kortere onderhoudsonderbrekingen en bijgevolg in het verzekeren van een daling van de algemene werkingskost van de mijnen.

Voor bovengrondse mijnbouw worden reusachtige graafmachines ingezet om de bovenste grond- en slijklagen van de ertsen te verwijderen. Deze machines hebben laadschoppen met een volume tot 200m³ en staaldraadkabels tot 13 cm diameter.

Met de ontwikkeling van Cushion UltraTM, een met kunststof afgewerkte kabel specifiek ontwikkeld voor gebruik in sleepgravers, komen we tegemoet aan steeds strengere vereisten.

Terug naar de kern

Op 5 juli 2012 heeft Bekaert haar kleinschalige Clean Enclosed Burner activiteiten verkocht aan Flare Industries LLC. Bekaerts Industrial Coatings activiteiten werden begin 2012 verkocht aan Element Partners. De business van de roterende sputter installaties behelsde de onderhoudsactiviteiten in Spring Green (VS) alsook de productievestigingen in België en China.

Beide transacties zijn een bevestiging van Bekaerts strategische focus op activiteiten gerelateerd aan de kerncompetenties van de Groep, met name staaldraadtransformatie en deklagen.

  • Share
  • Print