Latijns-Amerika

Latijns-Amerika/Bekaert Ideal Holding

Bekaert Combined Sales per quarter LATAM 2012 Dutch 
Gezamenlijke omzet: € 1 690 miljoen
Geconsolideerde omzet(*): € 812 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa(*): € 29 miljoen
Totale activa(*): € 480 miljoen
Medewerkers: 7 700
(*) Geconsolideerde vennootschappen

Verderzetting van de consolidatie

De evenwichtige mix van markten en producten zorgde ook in 2012 voor solide prestaties in Latijns-Amerika. De Peruviaanse en Venezolaanse markten in het bijzonder kenden een sterke groei, terwijl de economische context in Colombia en Brazilië gekenmerkt bleef door hevige concurrentie.

Begin 2012 kondigden Bekaert en haar Chileense partners de succesvolle afronding aan van de transactie waardoor Bekaert hoofdaandeelhouder (52%) werd in het partnerschap met activiteiten in Chili, Peru en Canada. Als gevolg daarvan werden de resultaten van alle respectievelijke entiteiten sedert begin 2012 opgenomen in de geconsolideerde cijfers van de Groep.

Ter ondersteuning van het groeiend belang van de regio in de strategie en resultaten van de Groep, heeft Bekaert in 2012 een regionaal management kantoor geopend in Bogotá, Colombia.

Dochtervennootschappen Bekaert Ideal Holding

Bekaert bezit 80% van de aandelen in Ideal Alambrec (Ecuador), Vicson (Venezuela) en Proalco (Colombia).

Ecuador

De economie in Ecuador wordt gekenmerkt door een gestage groei van het BNP, vooral gedreven door de sterke oliewinningindustrie van het land. De overheidsuitgaven bleven hoog in 2012 met sociale en logistieke investeringen, waaronder projecten voor woningbouw en openbare infrastructuur.

Bekaerts dochtervennootschap in Ecuador behaalde stabiele verkoopvolumes in 2012. Na een moeilijke eerste jaarhelft nam de verkoop toe, meer bepaald in de bouwsector. De Ideal Alambrec fabriek investeerde in snij- en plooimachines om haar productenaanbod voor de bouwsector verder uit te breiden.

Venezuela

Sterk gedreven door de aardoliesector, die 95% van de export vertegenwoordigt, en aangezwengeld door overheidsinvesteringen voorafgaand aan de presidentiële verkiezingen van oktober 2012, eindigde de economische groei in Venezuela boven het regionale gemiddelde. Aanhoudende economische wanverhoudingen en politieke risico’s eigen aan het land zorgen evenwel voor onzekerheid in het evalueren van de toekomstige economische ontwikkelingen.

Bekaerts dochtervennootschap Vicson noteerde een uitzonderlijk sterke groei in de meeste markten. Een gebrek aan toelevering van walsdraad leidde echter tot activiteitsverliezen en tijdelijke fabriekssluitingen in het laatste kwartaal van 2012. Bekaert verzekerde zoveel mogelijk de continuïteit van de activiteiten maar volgt de economische ontwikkelingen, gekenmerkt door belangrijke onzekerheden zoals wisselkoersschommelingen en een gereguleerde maar volatiele toelevering van grondstoffen, nauwgezet op. Bekaert blijft zoeken naar oplossingen om de business continuïteit zo goed mogelijk te verzekeren en de wisselkoersrisico’s te beperken, ter ondersteuning van haar klanten en van haar toegewijde team van 682 medewerkers in het land.

Colombia

De groei in Colombia vertraagde enigszins door de daling van de vraag in exportmarkten en door uitstel van investeringen in de mijnbouw en de energiesector.

In Bekaerts dochteronderneming Proalco stonden de omzet en de resultaten onder druk door de aanhoudende zwakke vraag in de landbouwsector en de heel concurrentiële en gefragmenteerde business omgeving.

Peru - Chile - Brazil

Peru

De Peruviaanse economie groeide sneller dan het regionale gemiddelde met een BNP-groei van meer dan 6% in 2012. Vooral de bouwsector presteerde heel sterk gedurende het hele jaar dankzij de talrijke mijnbouwprojecten in het land. Verschillende industriële sectoren kenden eveneens een heropleving na een trage start in het begin van het jaar.

Prodac, Bekaerts belangrijkste productievestiging in Peru, realiseerde sterke resultaten in 2012. Om de toekomstige groeiopportuniteiten verder te ondersteunen en om de operationele uitmuntendheid van de vestiging te verbeteren, investeerde Prodac in een nieuwe verzinkerij. Deze werd in december 2012 ingehuldigd. De 240 meter lange, loodvrije verzinkingslijn werd ontwikkeld door Bekaert Engineering in samenwerking met technologieteams van Bekaert en zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van Prodacs productiecapaciteit.

Chili

De Chileense economie bleef één van de sterkste uit de regio. De meest belangrijke factoren hiervoor waren de aanhoudende investeringen in de mijnbouw gedreven door de hoge prijs voor koper - het belangrijkste exportproduct van het land - en een sterke omzetgroei in de consumentenmarkten. De industrie kende daarentegen maar een beperkte groei in 2012.

Bekaert consolideerde verder in de regio door het nemen van een meerderheidsbelang in het Chileense partnerschap dat al meer dan 60 jaar bestaat.

Bekaerts aanwezigheid in Chili dateert van 1950 met een eerste investering in Inchalam en de start van een joint venture met de families Matetic en Conrads, Bekaerts partners sedert ondertussen meer dan 60 jaar.


In vergelijking met 2011 behaalden Bekaerts activiteiten in Chili hogere verkoopvolumes en omzetcijfers in 2012. De druk op de marges nam evenwel toe ten gevolge van sterke concurrentie van importstromen en ongunstige tendensen van grondstofprijzen.

Brazilië

De wereldwijde terugval van de economie en een zwakkere concurrentiepositie van de plaatselijke industrieën op zowel de binnenlandse als de exportmarkten, hebben sinds 2011 de lange groeicyclus die Brazilië sedert 2004 kende, onderbroken. De BNP-groei van Brazilië nam verder af in 2012, ondanks de correctie van de munt en de fiscale voordelen die werden verleend aan een aantal industrieën en aan de consumenten. 

Bekaert voert al vele jaren een actieve groeistrategie in Brazilië. In samenwerking met ArcelorMittal zijn we actief met negen productievestigingen in drie Staten, ten dienste van klanten in een brede waaier aan sectoren. Tijdens de afgelopen jaren werden acties ondernomen om de winstgevendheid, die onder druk stond van agressieve concurrentie van goedkope importstromen, geleidelijk aan te herstellen. Deze imports kwamen tot stand naar aanleiding van de steeds duurder wordende Braziliaanse real in de periode 2010-2011.

De Federale regering van Brazilië heeft de noodzaak erkend om het concurrentievermogen van de binnenlandse industrie te ondersteunen. Het “Greater Brazil Plan” dat geleidelijk aan geïmplementeerd wordt, begon in de tweede helft van 2012 haar vruchten af te werpen dankzij export stimuli en andere fiscale gunstmaatregelen. Verdere impact wordt verwacht met het toepassen van de onlangs aangekondigde tariefverlagingen voor energie. De joint ventures van Bekaert verwelkomen deze maatregelen ter ondersteuning van het concurrentievermogen.

  • Share
  • Print