Onze verantwoordelijkheid in de gemeenschap en in de markten

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn binnen de lokale gemeenschappen. We hechten er belang aan om op een transparante en constructieve manier met lokale overheden om te gaan en de nationale wetgevingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

better together door diversiteit naar waarde te schatten

Bekaert erkent het belang van diversiteit: diversiteit van mensen, producten, klanten, leveranciers, culturen en regio’s.  We beschouwen diversiteit als een opportuniteit. better together door diversiteit te waarderen, is geen holle slogan, maar wel onze aspiratie.

Ons aanwervingsbeleid is tweeledig. Ten eerste werven we mensen aan die volledig vertrouwd zijn met de lokale marktomstandigheden. Onze klanten verwachten immers samen te werken met sterke lokale teams. Ten tweede richten we ons op diversiteit: we vormen teams die samengesteld zijn uit talenten van verschillende nationaliteiten, culturen en achtergronden, en moedigen hen aan om hun kennis, sterkten, ervaringen en verwachtingen met elkaar te delen.

Bekaert_better together by embracing diversity

better together met klanten en leveranciers

Over de hele wereld is onze aanpak erop gericht om dicht bij onze klanten te zijn: we hebben productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen. We kopen grondstoffen bij lokale leveranciers die we bijstaan in de ontwikkeling van hun producten en processen. Zo vermijden we lange en onnodige transporten.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten houden we vandaag de marktvraag van morgen voor ogen. Dit houdt onder meer in dat we materialen met verbeterde eigenschappen gebruiken en inspanningen doen om onze processen milieuvriendelijker te maken.

Onze baseline better together vat de unieke samenwerking tussen Bekaert en haar zakenpartners goed samen. We slaan de handen in elkaar met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken, en het analyseren van de industrie. In 2012 vierde Bekaert 60 jaar van samenwerking met bandenproducenten. Er werden diverse initiatieven georganiseerd, die ons de kans boden om onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen, ons engagement tegenover hen te tonen en om huidige en toekomstige noden te bespreken.
Alle zakenpartners worden bij Bekaert open en eerlijk behandeld. Wij respecteren de algemeen aanvaarde normen, wetten en regels en runnen onze activiteiten in overeenstemming met de principes van eerlijke concurrentie.

Marktgerelateerde cijfers

  • In lijn met ons aanwervingsbeleid krijgt elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode waarin het anti-corruptiebeleid en de bedrijfsprocedures worden toegelicht. 
  • Bekaert won de 2012 EIPM Peter Kraljic Excellence Award voor “Supplier Relationship Management” uitgereikt door The European Institute of Purchasing Management (EIPM). Deze award bekroont Bekaerts uitmuntendheid in aankoopprocessen en relatiebeheer en is het resultaat van een evaluatie gebaseerd op het EFQM Excellence Model.
  • Bekaert ontving de Preferred Supplier Award van Schneider Electric voor haar consistente prestaties op vlak van toeleveringen, dienstverlening, productiviteit, competitiviteit, innovatie, duurzame ontwikkeling en snelle respons. Bekaert is sinds lang een zakenpartner van Schneider Electric voor de ontwikkeling en de bevoorrading van Dramix® Green staalvezels voor prefab elektriciteitskabines.
  • Share
  • Print