Maatschappij en Milieu

Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij

Educatieve projecten vormen de basis voor eventuele sponsoring- en andere gemeenschapsactiviteiten. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling.

Steun aan educatieve en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn, helpen door onderwijs en opleiding.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Kind in juni, steunde onze vestiging in Lipetsk (Rusland) weeskinderen die in pleeggezinnen wonen in het Gryazi district. Bekaert kocht voor elk kind een geschenk dat aansloot bij de individuele opleidingsnoden.

Prodac, onze vestiging in Peru, kreeg erkenning van Fundades, een lokale organisatie die papier verzamelt en verkoopt voor recyclagedoeleinden. De opbrengst gaat naar studiebeurzen.

In China heeft Bekaert sterke relaties opgebouwd met verschillende instituten zoals het ‘Weihai Welfare Home for Children’. In 2012 lanceerde Bekaert een programma om medisch en revalidatiemateriaal te schenken aan het ‘Rehabilitation Center for Children with Cerebral Palsy’. Dit centrum is het eerste revalidatiecentrum in de provincie Shandong en levert gratis revalidatie en bijzonder onderwijs aan kinderen met hersenverlamming.

Steun aan sociale & maatschappelijke initiatieven

Wereldwijd steunt Bekaert maatschappelijke initiatieven voor de verbetering van de sociale omstandigheden in die landen waar we actief zijn.

In India helpt Bekaert bij de economische ontwikkeling en het welzijn van lokale gemeenschappen. In het Thiruvallur district werden gezondheidskampen georganiseerd in verschillende steden om de gezondheidsnoden van de bevolking te bepalen en hen te helpen om een langetermijnplan op te stellen.

In Brazilië blijft Bekaert langetermijninitiatieven zoals ‘Pro-volunteer’ steunen waarbij bijzondere aandacht gaat naar kinderen met sociale en opleidingsbehoeften. Dit is een programma waarbij medewerkers vrijwilligerswerk doen op vlak van opleiding in en promotie van lokale liefdadigheidsinstellingen.

Het team in onze vestiging in Rogers (VS) steunt jaarlijks het ‘United Way’ programma door fondsen te verzamelen voor lokale initiatieven zoals dagopvang voor personen met een handicap, jeugdactiviteiten of gezondheidszorg.

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu

better together voor een schonere wereld is één van Bekaerts ambities: we streven er voortdurend naar om minder materialen te verbruiken, ons energieverbruik te reduceren en afval te verminderen.

Bekaerts zorg voor het milieu is drieledig:

Ten eerste ontwikkelen we nieuwe, eco-vriendelijke productieprocessen voor onze fabrieken over de hele wereld. In 2012 hebben we in niet minder dan 90% van onze vestigingen audits uitgevoerd om de implementatie na te gaan van onze interne procedures ter voorkoming van oppervlakte- en grondwaterverontreiniging. We hebben actieplannen opgesteld om proactieve maatregelen te nemen en de aandacht voor het milieu hoog te houden. We hebben verder gewerkt aan ons ‘New Environmental Technologies’ project dat gelanceerd werd in 2011 om onze kennis en expertise in milieutechnologieën op te bouwen en zo onze fabrieken milieuvriendelijker te maken. Enkele voorbeelden: hogere recuperatie van chemicaliën door verbetering van de scrubbers, behandeling van afvalzepen en projecten om afval van koper en zink uit te sluiten.
In 2012 was 90% van onze fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertifieerd. De certificatie van alle Bekaert fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die toegevoegd worden aan de consolidatieperimeter.

Ten tweede investeert Bekaert in productinnovaties die procesverbeteringen bij onze klanten toelaten. Speciale deklagen op draad, bijvoorbeeld, kunnen bepaalde stappen bij onze klanten uitschakelen, waardoor zowel de impact op het milieu als de productiekost verminderen.

Ten derde ontwikkelt Bekaert ook producten die bijdragen aan een schoner milieu. Een paar voorbeelden: we ontwikkelen en produceren staaldraadproducten die beantwoorden aan de nood aan lichtere materialen voor auto’s, roestvaste wigvormige profieldraden voor filtratiesystemen van olie en water, kabelbewapeningsoplossingen voor de distributie van groene energie en substituten voor deklagen met solventen.

  • Share
  • Print